Aktuellt/Om Mariehamn/Styrande dokument/Socialvårdsuppgifter/Barnskyddsplan/Resurser för barnskyddet

4. Resurser som skall reserveras för barnskyddet

  Bokslut Budget Prel. bokslut Budget 
   2009  2010  2010  2011
Barnskyddet + familjearbetare 414.796 375.419 524.202 534.816
Institutionskostnader 441.333 350.000 443.702 400.000
Tallbacken 312.228 369.282 329.738 345.428
Fältarna 150.659 173.737 145.732 112.735
Dela

Sidan uppdaterad 18.7.2012 av John Sjöberg