Publicerad den Boende och miljö

Meddelande till boende på Neptunigatan

Mariehamns stads vattenverk utför underhållsarbeten av VA ledningar på Neptunigatan 31-38. Arbetet startar i början av April 2019.

Vattentillförseln kan vara tidvis stängd, dock endast under korta stunder vid inkopplingen av provisoriskt vatten. Det provisoriska vattnet kan bestå av slangar på marken som kopplas in till er fastighet, vi kommer att kontakta er för denna koppling.

Gatan kommer att grundförbättras i samband med VA arbetet, så framkomligheten kommer att vara begränsad under hela byggtiden. Vi skall göra vad vi kan för att ni skall nå era tomter, diskutera gärna med personalen på arbetsplatsen om ni har förslag och önskemål. Arbetet beräknas pågå till midsommar.

VA-verket uppmanar fastighetsägarna att samtidigt se över fastighetens avlopps- dränerings- och dagvattensystem så att de uppfyller dagens krav (t.ex. septiktankarna är omkopplade och takvattnet inte leds till avloppet) . Vi bygger nya ledningar fram till er tomtgräns, vill någon ha intagsledningarna på tomten förnyade samtidigt så kan vi utföra detta till självkostnadspris.

Omkopplingen är nödvändig för att avloppet inte skall belastas med dagvatten.  Om avloppet belastas med för mycket dagvatten kan det medföra uppdämning i avloppet med källaröversvämning som följd, därtill har det en försämrande inverkan på reningen av avloppsvattnet i Lotsbroverket.

 

För mera information kontakta:

Arbetsledare                VA-Verket                 Ralf Enholm              Tfn 531 534

Planeringsingenjör    VA-Verket                 Staffan Eriksson       Tfn 531 537

Projektchef                   Markenhet               Håkan Lindén           Tfn 531 560

Sidan uppdaterades