Publicerad den Organisation och arbete

Försäljningsplatser för glasskiosk

Mariehamns stad bjuder ut försäljningsplatser på Lilla holmen och Nabben under tiden 01.06 -31.08 2019.

Bedömningen av offerter sker dels utifrån anbudssumman som ska ges exkl. moms, dels utifrån anbudsgivarens koncept inkl. öppethållning.

Staden förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta givna anbud.

För närmare upplysningar kontakta Anne Nordblom eller Håkan Lindén tel. 5310 (växel).

Slutna anbud märkta ”Glassplats” inlämnas senast den 17.04.2019 kl. 12.00 till:

Mariehamns stad
Samhällstekniska avdelningen – markenheten,
Elverksgatan 1,
22100 Mariehamn

Sidan uppdaterades