Publicerad den Organisation och arbete

Europaparlamentsvalet 2019

Val av ledamöter till Europaparlamentet hålls söndag 26 maj 2019. Förhandsröstning hålls 15-21 maj.

Europaparlamentets ledamöter väljs genom Europaparlamentsval som förrättas vart femte år. Valdagen vid Europaparlamentsvalet 2019 är söndagen den 26 maj.

Röstberättigade i Europaparlamentsvalet är alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år och sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyllt 18 år och som inte i sin hemstat har förlorat sin valbarhet samt som senast den 80 dagen före valdagen har anmält sig till magistraten för att bli intagen i rösträttsregistret i Finland och som
- har hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen eller
- är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om de boende i Finland.

Förhandsröstning

Förhandsröstning vid de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet hålls under tiden 15 maj till och med den 21 maj 2019, allmänna förhandsröstningsställen utomlands kan ha avvikande öppethållningstider.

Allmänt förhandsröstningsställe i Mariehamn är postkontoret i Mariehamn med adress Nygatan 6. Under förhandsröstningsperioden kan en röstberättigad rösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst.

Mer information om de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet och utomlands hittas under länken https://vaalit.fi/sv/forhandsrostning

Hemmaröstning

Det är även möjligt att rösta hemma för de personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så nedsatt att hen inte utan svårigheter kan rösta på ett allmänt förhandsröstningsställe eller i vallokal på valdagen. Anmälan till hemmaröstning görs skriftligen på en blankett eller per telefon till kommunala centralvalnämnden. Blankett för anmälan till hemmaröstning finner ni under Hitta snabbt på denna sida.

Kommunala centralvalnämnden i Mariehamns adress

Stadskansliet
Pb 5
22101 Mariehamn
Telefon: 531 202 eller 5310.
E-post: stadskansliet@mariehamn.ax

För mer infomation om Europaparlamentsvalet se justitieministeriets valsidor.

 

Sidan uppdaterades