Publicerad den Stadsplanering och trafik

Lednings- och gatuarbeten på Havsgatan

Havsgatan stängs av mellan Skillnadsgatan och gatuköket ”Draken”.

Havsgatan skall byggas om och för tillfället pågår grävningsarbeten för byte av vatten och avloppsledningar i korsningen Havsgatan och Skillnadsgatan. Arbetet innebär att Havsgatan nu under onsdagen stängs för trafik mellan Skillnadsgatan och gatuköket ”Draken”, trafiken från hamnen leds i stället via Skillnadsgatan till Ålandsvägen och sedan vidare in mot Stora gatan.

Arbetena på Havsgatan kommer att pågå ända fram till maj 2019, gatan kommer inte att vara stängd under hela den tiden utan endast i perioder, framkomligheten för trafikanter kommer dock att vara begränsad under hela byggtiden.

Förutom byte av vatten och avloppsledningar kommer det även att anläggas en gc väg längs Havsgatans östra sida, från Mariepark till Stora gatan, därutöver kommer att utföras gatuombyggnad på vissa delar av Havsgatan.

Pga gatuarbetena är långtidsparkeringen norr om färjterminalen är delvis avstängd, ersättande långtidsparkering har istället arrangeras på parkeringen vid Mariepark. 

Sidan uppdaterades