Foto: Berit Sundman
Publicerad den Boende och miljö

Lediga tomter

Nu finns tillbakalämnade tomter. Passar någon dig?

Du kan ansöka om två tillbakalämnade egnahemstomter i Västra Ytternäs, den ena finns i Horelli och den andra på Skötbåtsvägen.

Västra Ytternäs, Horelli

 

Västra Ytternäs, Skötbåtsvägen

 

Ansökan görs på särskild blankett och du kan ansöka om upp till tre tomter i önskad prioritetsordning.

Blanketten i slutet kuvert märkt "Tomter" ska vara hos oss senast onsdagen 13 juni 2018 kl. 15.00, Samhällstekniska avdelningen, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn.

Om det är fler sökande till någon tomt håller vi lottning fredagen 15 juni 2018 kl. 16.00, vid Elverksgatan 1. Som sökande har du rätt att vara med vid lottningstillfället, men någon särskild kallelse skickas inte.

Närmare upplysningar och ansökningsblankett kan du få från infrastruktursektorn - mätningsenheten, Elverksgatan 1 tel. 5310.

Vi kommer gärna och visar tomten för dig om du tar kontakt!

Sidan uppdaterades