Publicerad den Kungörelser

Kungörelse

Fredag 25 maj och torsdag 31 maj hålls gatusyn i Mariehamn, detta berör främst fastighetsägare och gårdsdisponenter.

Varje år går representanter för byggnadsnämnden, byggnadsinspektionen och samhällstekniska avdelningen en rond i staden för att se att vi har en fin stadsbild i Mariehamn.

För att undvika påminnelser om fel och eventuell annan påföljd uppmanas fastighetsägare och gårdsdisponenter inom stadsområdet se till att

  • byggnader, inhägnader, gårdsplaner, infarter och dylikt är i prydligt skick.
  • fastigheterna är försedda med väl synliga adressnummerskyltar.
  • våningshus har en informationstavla i huvudentrén på vilken uppgifter om ägarens och lokalinnehavarnas namn framgår.

Allmän fastighets- och gatusyn 25.5.2018 och 31.5.2018 förrättas i enlighet med plan- och bygglagen § 91 samt föreskrifterna i Mariehamns stads byggnadsordning punkt 3.4.

Sidan uppdaterades