Publicerad den Kungörelser

Kungörelse - Stadsplaneförslag

Från och med denna dag utges stadsstyrelsens förslag till:

  • ändring av stadsplan för stadsdelen Västernäs, kvarter 1, tomt 10, stadsdelen Östernäs idrottsområde 17U, Öfvernäs by del av lägenheten RNr 2:2, Ytternäs by del av lägenheten RNr 1:82 och del av lägenheten RNr 2:124, samt tomtindelning för stadsdelen Östernäs, kvarter 55, tomt nr 1 (Stplnr 1099), Baltichallen samt
  • ändring av stadsplanen och tomtindelningen för stadsdelen Storängen, kvarter 14, tomterna 2 och 6 jämte del av Storängen gatuområde 3K, samt tomtindelning för stadsdelen Storängen, kvarter 14, tomt nr 13 (Stplnr 1097), Köpmansgatan 4 och 6.

Stadsplaneförslagen är framlagda till påseende i stadskansliet under tiden 2.7-1.8.2018. Planförslagen finns även tillgängliga på stadsbiblioteket samt på stadens webbplats under sidan Pågående planering.

Eventuella anmärkningar mot förslagen bör senast 01.08.2018 kl. 15.00 inlämnas till Mariehamns stad, Pb 5, 22101 MARIEHAMN eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax

Sidan uppdaterades