Publicerad den Kungörelser

Kungörelse - Byggnadsnämndens beslut

Protokollet från byggnadsnämndens sammanträde 13.06.2018 finns till påseende från och med 19.6.2018.

Handlingarna för besluten gällande:

  • bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad samt nytt trapphus, Storängen-5-17, Nygatan 9, FAB Wigells.
  • bygglov för ny matargång med 3 st landgångar, sidobilramp, utbyggnad av kaj 3 samt rivning av befintlig matargång, Främmanberg-9906-1, Västerhamn, Hamnplan, Mariehamns hamn Ab.

finns att ta del av:

  • via stadens KTweb (digitalt på nätet)
  • på byggnadsinspektionens kansli i Stadshuset, Torggatan 17 i Mariehamn.

Publicerat den 19.06.2018.

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats. Delgivet under perioden 26.6.2018-26.7.2018.

Sidan uppdaterades