Publicerad den Kungörelser

Elektronisk anslagstavla för kungörelser

I enlighet med den nya lagstiftningen om elektronisk förvaltning ersätts Mariehamns stads fysiska anslagstavla med denna elektroniska anslagstavla på vår hemsida.

På den elektroniska anslagstavlan publiceras meddelanden om offentlig delgivning. I meddelandet finns även länkar till eventuella handlingar som hör till delgivningen.

Sidan uppdaterades