Publicerad den Kungörelser

Kungörelse - Byggnadsinspektörens beslut

Vederbörande till kännedom meddelas, att från byggnadsinspektionens i Mariehamn kansli från och med denna dag utges byggnadsinspektörens beslut 07.06.2018 gällande:

  • bygglov för carport med förråd, Storgärdan-9-5, Akvarellgränd 10
  • bygglov för att inreda övervåning i bostadshus, Österbacka-1-5, Årsringen 10
  • bygglov för ändring av användningssätt för del av bostadsvåningshus, Kvarnberg-4-19, Torggatan 26, Bostads Ab Torggatan 26 i Mariehamn
  • ändring i tidigare beviljat bygglov, Västra Ytternäs-5-5, Sikvägen 5.

Publicerat 11.06.2018
Carina Nordberg
Byggnadsnämndens sekreterare

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats.

Delgivet under perioden 11.06.2018-02.07.2018.

Beslutshandlingarna finns även att ta del av på byggnadsinspektionens kansli.

Sidan uppdaterades