Publicerad den Organisation och arbete

Kurs i Heta arbeten

Välkommen på kurs i Heta arbeten hösten/vintern 2018.

Kurs dag:         

Måndag den 20 augusti, Onsdagen den 12 september, Onsdagen den 10 oktober, Torsdagen den 15 november, Tisdagen den 4 december 2018
(välj ett
tillfälle)

Kurs tid:            08.00-16.00

Kursplats:         Mariehamns Räddningsverk, Elverksgatan 8, ingång B

Kursavgift:       110,00 €/deltagare inkl. moms. Kurslitteratur, certifikat, lunch samt 
                               kaffe ingår I kursavgiften.

O.B.S. för ej anmäld frånvaro debiteras full kursavgift.

Anmälan och förfrågningar: e-post: leif.roberts@mariehamn.ax eller tfn 531 488/ 531 487


Program: 

08.00                Kursen öppnas

                           Statistik

                           Risker vid heta arbeten

                           Termer och definitioner 

                           Klarläggning och bedömning av faror

11.00 - 12.00 LUNCH

12.00                 Planering av heta arbeten

                            Lagstiftning

                            Skyddsåtgärder

                            Arbetsredskap 

14.00 - 16.00 (KAFFE)

                             Förfarande vid olyckstillbud

                             Förstahandsläckning, praktik

                             Kursprov

 

Sidan uppdaterades