Publicerad den Kungörelser

Kungörelse-Byggnadsinspektionen

Vederbörande till kännedom meddelas, att från byggnadsinspektionens i Mariehamn kansli från och med denna dag utges byggnadsnämndens reviderade beslut 6.7.2018 gällande:

- bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad samt nytt trapphus, Storängen-5-17, Nygatan 9, FAB Wigells

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats.

Delgivet under perioden 17.7.2018 - 31.7.2018

Sidan uppdaterades