Publicerad den Kungörelser

Kungörelse-Byggnadsinspektörens beslut

Vederbörande till kännedom meddelas, att från byggnadsinspektionens i Mariehamn kansli från och med denna dag utges byggnadsinspektörens beslut 13.7.2018 gällande:

-byggnadstillsynsmyndighetens lov för godkännande av max. personantal i lilla biosalongen samt totalt max. antal i hela byggnaden., Storängen-7-21, Nygatan 14

Beslutshandlingarna finns att ta del av på byggnadsinspektionens kansli i stadshuset, på Torggatan 17 i Mariehamn.

Publicerat 13.7.2018

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats.

Delgivet under perioden 20.7.2018 - 3.8.2018

Sidan uppdaterades