Publicerad den Kultur och bibliotek

Stadsbiblioteket öppnar tidigare

Från och med 2 januari öppnar biblioteket kl. 9.00 måndag-fredag. Vilket innebär fem timmar mera öppet i veckan eller 20 timmar i månaden.

Förlängda öppettiden är ett försök som utvärderas efter ett halvt år. Tidigare öppettider har efterfrågats i bibliotekets besöksenkäter och av högskolans studerande.

Avsikten är att man kan göra de vanliga sakerna i biblioteket så som ha möten, låna/återlämna och använda de publika datorerna men med begränsad bemanning i infodisken.

Reservationsavgiften försvinner

Reservationsavgiften försvinner, i stället tas en avgift om inte reserverat material hämtas ut.

Förseningsavgift tas ut först när låntagaren fyllt 18 år.

Sidan uppdaterades