Publicerad den Kungörelser

Kungörelse – Tjänstemannabeslut

Från och med denna dag utges infrastrukturdirektörens beslut under perioden 10.7-18.7.2018 gällande:

  • Anbud på markiser till Trobergshemmet, Ledskär
  • Ändrat hyresavtal med Mariehamns Elnät Ab
  • Ombyggnad av ventilationen vid daghemmet Wäktars
  • Anställning som fastighetschef

Beslutshandlingarna finns att ta del av på infrastrukturkansliet i Mariehamn, på Elverksgatan 1 i Mariehamn.

Publicerat 2.8.2018.

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats. Delgivet under perioden 9.8.2018-23.8.2018.

 

Sidan uppdaterades