Publicerad den Boende och miljö

Stor skräp-plockar-dag

Nu utmanar Lions Club Åland Freja alla att plocka skräp den 23 april. Staden har antagit utmaningen, gör det du med!

Skräp är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och ett felaktigt beteende – helt enkelt ett bortkastat avfall som istället borde återvinnas. Nedskräpning skadar miljön. Både den lokala miljön som förfulas, onaturliga ämnen som sprids, djur som skadas och i förlängningen globala konsekvenser med berg av plast som driver runt i våra hav.

Plastproduktionen har skenat sedan 1950-talet, då allting började. Idag tillverkas 9 500 kg plast varje sekund. Hela 40 procent av plastproduktionen används till engångsförpackningar, och det är just engångsförpackningar som hamnar högt upp på tio-i-topp-listor över det vanligaste skräpet i havet.

Även Mariehamns stränder drabbas av nedskräpning, om alla hjälps åt med att plocka skräp blir vår omgivning så mycket trevligare för oss alla att leva och vistas i.

Mariehamns stad har antagit Lions Club Åland Frejas utmaning och utmanar alla i Mariehamn att göra en insats i sitt närområde.

Extra sopcontainers under en vecka

Stadens samhällstekniska avdelning ställer ut extra containers dit man kan lämna sopor, se karta under Hitta snabbt. Containrarna kommer att vara på plats redan fredagen 20 april och finnas tillgängliga en vecka framåt.

Om vi alla gör en liten insats så kommer det att märkas.

 

Sidan uppdaterades