Publicerad den Kungörelser

Kallelse till fastighetsförrättning

Till förrättningarna kallas berörda fastighetsägare och innehavare, grannar, servituts-, arrende-, och övriga rättsinnehavare. Sakägarnas frånvaro hindrar inte verkställandet av förrättningen.

Följande förrättningssammanträden hålls vid mätningsenheten, Elverksgatan 1, 3:e våningen:

Torsdagen den 23 november 2017, kl. 8:30, styckning av allmänt gatuområde, allmänt parkområde och allmänt fornminnesområde, i stadsdelen Sjukhuset.

Enligt gällande stadsplan nr 404 antagen av landskapsstyrelsen 27.8.1980 och i kraft den 29.8.1980, stadsplan nr 605 antagen av landskapsstyrelsen den 1.6.1990 och har trätt i kraft den 6.6.1990, stadsplan nr 607 fastställd av landskapsstyrelsen den 14.6.1990 och i kraft 28.6.1990 samt stadsplan nr 905 antagen av stadsfullmäktige 29.5.2007 och har trätt i kraft den 6.7.2007.

Områdena bildas av fastigheterna 478-405-8-0 Williamslund, 478-405-2-72 Ålands centralsjukhus, 478-407-1-11 Kasängen, 478-407-1-16 Ollas, outbrutet område 478-26-1-4-M501, outbrutet område 478-26-1-2-M501. Samtliga ägs av Mariehamns stad.

Upphävande av gravationer och servitut på de områdena som blir till allmänt område.

Fredagen den 23 november 2017, kl. 9:30, styckning av allmänt gatuområde, allmänt parkområde och allmänt trafikområde, i stadsdelen Strandnäs.

Enligt gällande stadsplan Allmänt gatuområde enligt gällande stadsplan, stadsplan nr 298 fastställd av landskapsstyrelsen den 17.2.1977 och i kraft den 17.2.1977, stadsplan nr 327 fastställd av landskapsstyrelsen den 12.4.1978 och planen i kraft den 13.4.1978, stadsplan nr 328 fastställd av landskapsstyrelsen den 9.5.1978 och i kraft den 10.5.1978, stadsplan nr 354 fastställd av landskapsstyrelsen den 8.5.1979 och i kraft den 9.5.1979, stadsplan nr 437 fastställd av landskapsstyrelsen den 1.4.1982 och i kraft 6.4.1982 samt stadsplan nr 761 antagen av stadsfullmäktige den 20.6.2000 och i kraft den 8.8.2000.

Områdena bildas av fastigheterna 478-405-1-2 Helgebo, 478-405-1-90 Björkebo, 478-405-2-70 Strandängen D2:69, 478-405-3-48 Solliden, 478-405-3-50 Nedergård, 478-405-3-58 Lärkbo, 478-405-3-142 Östergård, 478-405-3-154 Bjällbo, 478-405-8-0 Williamslund, 478-406-1-94 Sjögård, 478-878-0-0 Upphv. Smf. väg, 478-18-9901-0 Allmänt område. 

Samtliga fastigheter ägs av Mariehamns stad förutom fastigheterna vid Godbyvägen; 478-405-3-48 och 478-405-3-58 som är privat mark, som staden får i sin ägo genom första stadsplan och genom denna styckningsförrättning, detta enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland 2008/102, 50 §.

Upphävande av gravationer och servitut på de områdena som blir till allmänt område.

Torsdagen den 23 november 2017, kl. 10:30, styckning av allmänt gatuområde och allmänt parkområde, i stadsdelen Apalängen.

Enligt gällande stadsplan nr 526 fastställd av landskapsstyrelsen 29.10.1986 och i kraft 3.11.1986, stadsplan nr 822 antagen av stadsfullmäktige den 26.08.2003 och har trätt i kraft den 27.10.2003, stadsplan nr 906 antagen av stadsfullmäktige 26.9.2006 och i kraft 3.11.2006 samt stadsplan nr 940 antagen av stadsstyrelsen 14.2.2008 och i kraft 10.4.2008.

Områdena bildas av fastigheterna 478-407-3-77 Logård, 478-407-3-78 Nyäng, 478-407-4-23 Apalängarna S4:22, 478-407-4-25 Länsmans, 478-407-5-10 Näshagen, 478-407-6-64 Apalängarna, 478-407-6-76 Apalängarna S6:54, 478-407-6-77 Apalängarna S6:54/A, 478-407-7-6 Sviby viken, 478-895-1-25 Kasbergsvägen.

Samtliga fastigheter ägs av Mariehamns stad. 478-895-1-25 Kasbergsvägen är tidigare landsväg som blir till gata.

Upphävande av gravationer och servitut på de områdena som blir till allmänt område.

Torsdagen den 23 november 2017, kl. 11:30, styckning av allmänt gatuområde, allmänt parkområde och allmänt natrskyddsområde, i stadsdelen Kasberget.

Enligt gällande stadsplan nr 212 fastställd av landskapsstyrelsen 17.6.1970 och i kraft 18.6.1970, stadsplan nr 362 fastställd av landskapsstyrelsen 25.10.1979 och i kraft 29.10.1979, stadsplan nr 600 fastställd av landskapsstyrelsen 31.1.1990 och i kraft 2.2.1990, stadsplan nr 607 fastställd av landskapsstyrelsen 14.6 1990 och i kraft 28.6.1990, stadsplan nr 745 antagen av stadsfullmäktige 28.9.1999 och i kraft 18.11.1999, stadsplan nr 820 antagen av stadsfullmäktige 26.8.2003 och i kraft 27.10.2003, stadsplan nr 821 antagen av stadsfullmäktige 26.8.2003 och i kraft 27.10.2003, stadsplan nr 882 antagen av stadsfullmäktige 25.10.2005 och i kraft 2.12.2005, stadsplan nr 858 antagen av stadsstyrelsen 16.12.2004 och i kraft 1.2.2005 samt stadsplan nr 940 antagen av stadsstyrelsen 14.2.2008 och i kraft 10.4.2008.

Områdena bildas av fastigheterna 478-20-9-3, 478-20-9903-0 Allmänt område, 478-407-1-16 Ollas, 478-407-2-25 Stenåsa, 478-407-2-56 Jakos, 478-407-3-67 Söderskog, 478-407-5-98 Kasberga, 478-407-5-116 Jakopas, 478-407-6-57 Apelvik, 478-407-3-67 Söderskog, 478-407-895-1-205 Kasbergsvägen. Samtliga fastigheter ägs av Mariehamns stad förutom 478-407-5-98 som är privat mark, som staden får i sin ägo genom första stadsplan och genom denna styckningsförrättning, detta enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland 2008/102, 50 §.

Upphävande av gravationer och servitut på de områdena som blir till allmänt område.

Torsdagen den 23 november 2017, kl. 13:30, styckning av allmänt gatuområde, allmänt parkområde och allmänt trafikområde, i stadsdelen Dalbo.

Enligt gällande stadsplan nr 421 fastställd av landskapsstyrelsen 7.5.1981 och i kraft 12.5.1981, stadsplan nr 513 fastställd av landskapsstyrelsen 27.6.1986 och i kraft 15.7.1986, stadsplan nr 515 fastställd av landskapsstyrelsen 27.6.1986 och i kraft den 15.7.1986, stadsplan nr 605 fastställd av landskapsstyrelsen den 1.6.1990 och i kraft 6.6.1990, stadsplan nr 607 fastställd av landskapsstyrelsen 14.6.1990 och i kraft 28.6.1990, stadsplan nr 655 antagen av stadsfullmäktige 28.4.1992 och i kraft den 16.6.1992 samt stadsplan nr 749 antagen av stadsfullmäktige 16.11.1999 och i kraft 13.01.2000.

Områdena bildas av fastigheterna outbrutet område 478-405-1-44-M601, 478-405-1-45 Karlebo, outbrutet område 478-405-1-90-M601, 478-405-2-19 Högbacka, 478-405-2-21 Dalbo, 478-405-2-29 Lyckobo, 478-405-2-30 Skogshyddan, 478-405-2-36 Skogsgläntan, 478-405-2-43 Backgård, outbrutet område 478-405-2-71-M607, outbrutet område 478-405-2-74-M601, outbrutet område 478-405-2-74-M602, 478-405-2-76 Bergabo, outbrutet område 478-405-2-76-M601, outbrutet område 478-405-2-78-M601, outbrutet område 478-405-2-78-M602, 478-405-8-0 Williamslund.  

Samtliga fastigheter ägs av Mariehamns stad förutom fastigheterna vid Sanatorievägen; 478-405-2-19, 478-405-2-21, 478-405-2-29, 478-405-2-30, 478-405-2-36, 478-405-2-43 och 478-405-2-76 som är privat mark, som staden får i sin ägo genom första stadsplan och genom denna styckningsförrättning, detta enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland 2008/102, 50 §.

Upphävande av gravationer och servitut på de områdena som blir till allmänt område.

Torsdagen den 23 november 2017, kl. 14:30, styckning av allmänt gatuområde, allmänt parkområde, allmänt idrottsområde och allmänt trafikområde, i stadsdelen Johannebo.

Enligt gällande stadsplan nr 72 fastställd av landskapsstyrelsen den 15.04.1964 och i kraft den 16.04.1964, stadsplan nr 75 fastställd av landskapsstyrelsen den 05.06.1964 och i kraft 6.6.1964, stadsplan nr 269 fastställd av landskapsstyrelsen den 8.5.1974 och i kraft 9.5.1974, stadsplan nr 290 fastställd av landskapsstyrelsen den 2.4.1976 och i kraft 23.4.1976, stadsplan nr 291 fastställd av landskapsstyrelsen den 2.4.1976 och i kraft 23.4.1976, stadsplan nr 297 fastställd av landskapsstyrelsen  13.10.1976 och i kraft 19.10.1976, stadsplan nr 304 fastställd av landskapsstyrelsen 31.5.1977 och i kraft 2.6.1977, stadsplan nr 335 fastställd av landskapsstyrelsen den 8.8.1978 och i kraft 9.8.1978, stadsplan nr 429 fastställd av landskapsstyrelsen den 14.12.1981 och i kraft 16.12.1981, stadsplan nr 447 antagen av landskapsstyrelsen 28.6.1982 och i kraft 20.7.1982, stadsplan nr 476 fastställd av landskapsstyrelsen den 17.2.1984 och i kraft 22.2.1984, stadsplan nr 503 fastställd av landskapsstyrelsen 17.2.1986 och i kraft 24.2.1986, stadsplan nr 569 fastställd av landskapsstyrelsen 9.3.1989 och i kraft den 13.3.1989, stadsplan nr 629 antagen av stadsfullmäktige 29.1.1991 och i kraft 15.3.1991, stadsplan nr 645 antagen av stadsfullmäktige 17.12.1991 och i kraft 6.5.1992, stadsplan nr 682 antagen av stadsfullmäktige 30.8.1994 och i kraft 18.10.1994, stadsplan nr 697 antagen av stadsfullmäktige 30.1.1996 och i kraft 1.4.1996, stadsplan nr 751 antagen av stadsfullmäktige 16.11.1999 och i kraft 28.1.2000, stadsplan nr 761 antagen av stadsfullmäktige 20.6.2000 och i kraft 8.8.2000, stadsplan nr 793 antagen av stadsfullmäktige 28.5.2002 och i kraft 22.8.2002,  stadsplan nr 823 antagen av stadsfullmäktige 26.8.2003 och i kraft 5.11.2003, stadsplan nr 1000 antagen av stadsplanenämnden den 21.11.2011 och har trätt i kraft 22.12.2011 samt stadsplan nr 1022 antagen av stadsfullmäktige 17.12.2013 och i kraft 21.1.2014.

Områdena bildas av fastigheterna tomt 478-14-3-6, tomt 478-14-20-6, tomt 478-14-22-1, tomt 478-14-26-1, 478-405-1-67 Vesterbo, 478-405-1-73 Nilsas, 478-405-2-70 Strandängen D2:69, 478-405-3-12 Johanneberg, 478-405-3-13 Johannebo, 478-405-3-23 Sirens, 478-405-3-30 Brittebo, 478-405-3-39 Mathildedal, 478-405-3-41 Ainalund, 478-405-3-96 Brittebo II, 478-405-3-98 Johannelund, 478-405-3-142 Östergård, 478-405-3-144 Mellangård, 478-405-3-146 Johannebo D3:36, 478-405-3-147 Björkliden, 478-405-8-0 Williamslund, 478-406-1-99 Fridhem, 478-895-1-202 Kummelgatan, outbrutet område 478-405-1-90-M602, outbrutet område 478-405-3-6-M601, outbrutet område 478-405-3-6-M602. 

Samtliga fastigheter ägs av Mariehamns stad förutom fastigheterna vid Knappelstensgränd; 478-405-3-30, 478-405-3-96 som är privat mark, som staden får i sin ägo genom första stadsplan och genom denna styckningsförrättning, detta enligt Plan- och bygglagen för landskapet Åland 2008/102, 50 §.

Upphävande av gravationer och servitut på de områdena som blir till allmänt område.

Frågor till förrättningsingenjör Matti Janlöv, tel. 531 540, e-post matti.janlov@mariehamn.ax.

Kartor finns till påseende vid mätningsenheten, Elverksgatan 1, Mariehamn, våning 3.

Sidan uppdaterades