Publicerad den Organisation och arbete

Sök föreningsbidrag senast 30.11

Vi beviljar årligen olika bidrag till föreningar, organisationer och arbetsgrupper. Ansökningarna för år 2018 ska vara inlämnade senast 30 november.

Föreningsbidrag

Evenemansgsbidrag kan sökas av föreningar, organisationer och arbetsgrupper samt personer som är hemmahörande i staden.  

Grundbidrag kan ansökas av förening hemmahörande i staden. 

Särskilt bidrag kan ansökas av stiftelser, förbund och organisationer hemmahörande i staden.

Bidragstilldelningen är beroende av budgeterade medel samt av antalet bidragsansökningar. Sista ansökningsdatum för hyresbidrag, aktivitetsbidrag samt projektbidrag är 28.2.2018.

Lämna gärna in ansökningarna elektroniskt via e-tjänsten för bidrag på adressen http://bidrag.mariehamn.ax

Ansökningar kan även skickas till Kultur- och fritidssektorn, Pb 76, 22101 Mariehamn eller lämnas till kultur- och fritidskansliet i stadsbiblioteket.  Ansökningsblanketter finns på stadens hemsida. För ytterligare information ring tel. 531 437 eller 531 401.

Projektbidrag

Det finns även möjlighet att ännu ansöka om projektbidrag för arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga kulturella eller idrottsliga upplevelser.

Sidan uppdaterades