Publicerad den Boende och miljö

Meddelande till boende på Solvändan

Mariehamns stads vattenverk utför underhållsarbeten av VA ledningar på Solvändan.

Arbetet startar ca 27.3.2017 och pågår till hösten 2017. Vattentillförseln kan vara tidvis avstängd, dock endast under korta stunder vid inkopplingen av provisoriskt vatten. 

Gatan kommer att grundförbättras i samband med VA arbetet, så framkomligheten kommer att vara begränsad under hela byggtiden. Vi skall göra vad vi kan för att ni skall nå era tomter, diskutera gärna med personalen på arbetsplatsen om ni har förslag och önskemål. Målsättningen är att gatan skall asfalteras under hösten 2017

VA-verket uppmanar vänligen fastighetsägarna att samtidigt se över fastighetens avlopps- dränerings- och dagvattensystem så att de uppfyller dagens krav (t.ex. septiktankarna är omkopplade och takvattnet inte leds till avloppet) . Vi bygger nya ledningar fram till er tomtgräns, men vill någon ha intagsledningarna på tomten förnyade samtidigt, så kan vi utföra detta till självkostnadspris.

Omkopplingen är nödvändig för att avloppet inte skall belastas med dagvatten. Om avloppet belastas med för mycket dagvatten kan det medföra uppdämning i avloppet med källaröversvämning som följd, därtill har det en försämrande inverkan på reningen av avloppsvattnet i Lotsbroverket.

 

För mera information kontakta:               

VA-Verket                 Staffan Eriksson      Tfn 531 537

                                     Ralf Enholm             Tfn 531 534

Markenheten           Håkan Lindén         Tfn 531 560

 

Sidan uppdaterades