Publicerad den Stadsplanering och trafik

Ombyggnadsarbete av trottoarer

Samhällstekniska avdelningen inleder inom kort ombyggnadsarbete av några trottoarer i staden

  • På Skillnadsgatans norra sida förnyas trottoaren mellan Neptunigatan och Västra Esplanadgatan
  • Vid Norragatan förnyas trottoaren på gatans norra sida mellan Neptunigatan och Västra Esplanadgatan
  • Vid Västra Skolgatan förnyas trottoaren invid Övernäs skola.

Under det pågående arbetet får man räkna med att trottoarerna hålls stängda för gående. Fordonstrafik till och från invidliggande tomter kan periodvis vara begränsad.

Arbetet vid Skillnadsgatan beräknas vara klart i mitten av september, för de övriga trottoarerna vid Norragatan och Västra Skolgatan beräknas arbetet vara slutfört i mitten av oktober.

Sidan uppdaterades