Publicerad den Stadsplanering och trafik

Folkvimmel och trafikregleringar

Festivaler och andra arrangemang i centrum gör att några parkeringsplatser stängs av och andra trafikregleringar gäller. Tillfälliga trafikskyltar finns självfallet på plats.

I samband med Rockoff Festival

Under tiden 17.7-2.8 är torget stängt för torghandel, handelsytan begränsad och flyttad till parkeringen vid Mariehamns Bokhandel. Samtidigt minskas utrymmet för bilparkering, begränsad parkering möjlig med 60 min parkering.

På Strandgatan så är parkeringarna närmast Landskapsregeringen reserverade för Rockoff arrangörerna. Därför har busshållplatsen för landsortsbussarna vid Lagtinget flyttat norrut längs Strandgatan, i närhet till Emmaus. Busshållplatsen för landsortsbussarna flyttas tillbaka till utanför Lagtinget från och med 7 augusti.

När Rockoff pågår 21-29.7 så stängs invidliggande del av Torggatan av för biltrafik dagligen mellan kl. 18.00-01.00, även Norragatan mellan Ålandsvägen och Torggatan har begränsad trafik såtillvida att endast trafik till tomt tillåts. Under samma tid är nämnda del av Norragatan dubbelriktad för trafik till och från Ålandsvägen.

Vid Rockoff avslutningen den 29 juli så avslutas arrangemanget med fyrverkeri och då hålls Strandgatan (från Stora gatan) stängd för både fordon och gående under tiden kl. 23.00-00.30.

Vänligen var uppmärksam på den tillfälliga trafikskyltningen och alla fotgängare och cyklister i folkvimlet. För att lättare se var alla avstängningar i trafiken är under festivalperioden, se kartan under Hitta snabbt.

Andra arrangemang som påverkar trafiken

Ålands Sjödagar pågår 19-23.7, under den tiden finns extra parkering vid "Cirkusplatsen", dvs grusområdet mellan Österleden och Servicegatan. Parkering vid stranden söder om Sjökvarteret är tidvis begränsad under Sjödagarnas kulturevenemang.

Power Boat / Poker Run har evenemangsområde på parkeringen mellan Ångbåtsbryggan och Club Marin, parkeringen är delvis avstängd under tiden 19-24.7.

Oldtime Cruisers har cruising genom staden (Select - Österleden – Storagatan – Västerhamn) lördag 22 juli mellan cirka kl. 19.00-20.00, under den tiden är det begränsad framkomlighet på dessa gator och för gator som ansluter till cruisningen.

Sidan uppdaterades