Publicerad den Evenemang

Chiewitspriset utdelas

Staden delar ut hedersomnämnandet till Kobba Klintars vänner r.f. söndagen den 11 september kl 17.00 – 20.00 på Mariehamns stadsbibliotek.

Staden delar ut hedersomnämnandet Chiewitspris till Kobba Klintars vänner r.f. för deras ideella och långsiktiga arbete under 14 års tid för att vårda och berika Kobba Klintars unika historiska kulturmiljö. Priset överräcks av stadsutvecklingsnämndens ordförande Tom Forsbom på den Europeiska kulturarvsdagen som firas söndagen den 11 september kl 17.00 – 20.00 på Mariehamns stadsbibliotek.

Chiewitzpris är ett som staden kan ge för värdefulla insatser för stadsbildens bevarande och/eller förskönande eller för kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt förtjänstfullt vård av bebyggelsen på sin tomt eller för ny byggnad som anpassats till platsen eller åtgärder som förbättrar stadsbilden.

Europeiska kulturmiljödagarna (eng. European Heritage Days) uppmärksammas varje höst runt om i Europa och ca 20 miljoner människor i 50 länder deltar i de tiotusentals evenemang som ordnas. Syftet med kulturmiljödagarna är att uppmärksamma vår unika kulturmiljö, att se kulturmiljön som en resurs och en källa för välbefinnande och inse närmiljöns värden. Temat för kulturmiljödagar år 2016 är Gemensamma platser och närmiljöer. Temat lyfter fram gemenskapernas roll i vården av lokala kulturarv och kulturmiljöer. 

Med tanke på årets tema skulle det vara ytterst passligt att lyfta fram föreningen Kobba Klintars vänner r.f. som bildades år 2002 för att bevara och vårda den unika maritima och kulturellt intressanta miljö som är förknippad med Kobba Klintar. Föreningen arrenderar ön med byggnaderna och hamnen av Mariehamns stad och ansvarar för underhåll och restaurering av byggnaderna samt arrangerar verksamhet på den forna lotsstationen så att den hålls öppen för allmänheten. Under åren har miljön berikats med en nybyggd båk och konstverk som är förknippade med platsens historia och naturmiljön. Föreningen har tillgänglighetsanpassat platsen på ett föredömligt sätt. Under sommartiden arrangeras där konserter och även privata tillställningar. Båtturer till ön är lätta att boka och är i sig också upplevelser i den vackra skärgården. Kobba Klintar uppskattas högt av besökarna från när och fjärran. Såsom en besökare juni 2016 konstaterat är Kobba Klintar det första och sista man ser om man kommer med båt till Mariehamn.

Sidan uppdaterades