Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande Stora gatan

Arbetet med ombyggnaden av Stora gatan börjar vara inne på sluttampen, då stenläggningen vid korsningen Stora gatan – Strandgatan ska färdigställas, samtidigt som anslutande gator ska få en slutlig asfaltyta.

Uppdaterad 28.10.2016 kl.14.20

För att kunna utföra arbetet måste vissa trafikregleringar införas under några dagar:

  • Strandgatan mellan Stora gatan och Nygatan stängs för trafik in från Stora gatan, i stället blir det möjligt att tillfälligt, från och med onsdag 26.10 och några dagar framåt, köra in på Strandgatan norrifrån från Nygatan. Under denna tid blir alltså det här avsnittet av Strandgatan dubbelriktad för fordonstrafik, vändplan anordnas i höjd med torget.

  • Stora gatan stängs för genomfartstrafik under tiden 27-31.10, detta för att väg och asfalteringsarbeten ska utföras på Stora gatan i höjd med Viking Line kontoret och Ämbetshuset. Fordonstrafik styrs under de här dagarna till omfart via Ålandsvägen och från Österleden via Styrmansgatan och Nygatan.

Efter dessa avstängningar ska gatubyggnadsarbetena vid Stora gatan vara klara och trafiken ska i stort kunna fungera som normalt igen.

Tack för ert tålamod!

Sidan uppdaterades