Publicerad den Boende och miljö

Meddelande till boende på Högbackagatan

Mariehamns stads vattenverk utför underhållsarbeten av VA ledningar på Högbackagatan.

Arbetet startar i slutet av April 2016 och pågår till slutet av året.

Vattentillförseln kan tidvis vara avstängd, men dock endast under korta stunder vid inkopplingen av provisoriskt vatten.

Gatan kommer att grundförbättras i samband med VA arbetet, så framkomligheten kommer att vara begränsad under hela byggtiden. Vi skall göra vårt allra bästa för att ni skall kunna nå era tomter. Ni får gärna diskutera med personalen på arbetsplatsen om ni har förslag och önskemål. Eventuellt måste delar av asfaltering lämnas till våren 2017.

VA-verket uppmanar fastighetsägarna att samtidigt se över fastighetens avlopps- dränerings- och dagvattensystem så att de uppfyller dagens krav (t.ex. septiktankarna är omkopplade och takvattnet inte leds till avloppet) . Vi bygger nya ledningar fram till er tomtgräns, så vill någon ha intagsledningarna på tomten förnyade samtidigt, kan vi utföra detta till självkostnadspris.

Omkopplingen är nödvändig för att avloppet inte skall belastas med dagvatten.  Om avloppet belastas med för mycket dagvatten kan det medföra uppdämning i avloppet med källaröversvämning som följd, därtill har det en försämrande inverkan på reningen av avloppsvattnet i Lotsbroverket.


Välkommen att ta kontakt med oss för mer information:               

VVS-tekniker Staffan Eriksson, tfn 531 537
Arbetsledare Ralf Enholm, tfn 531 534
Projektchef Håkan Lindén, tfn 531 560

Sidan uppdaterades