Högsta radonhalten visas i Saltvik och lägsta i Finström. Kommunerna Brändö, Geta, Kumlinge, Kökar, Lumparland, Sottunga och Vårdö har mindre än 6 mätningar gjorda så inget resultat visas. Radonkarta över Åland. Illustration: STUK.
Publicerad den Boende och miljö

Kampanjen Fritt från radon

Under 9.1-5.2 pågår kampanjen som ska uppmuntra fler ålänningar till att mäta radonhalten i sina hem. Det är Strålsäkerhetscentralen (STUK) som koordinerar radonmätningskampanjen.

Den radioaktiva radongasen bildas av uran i jordmån och berg. Från jordmånen kommer radon in i bostäderna via springor i husgrunden. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer, med uppskattningsvis 300 fall per år i Finland.  Du kan enkelt att mäta radonhalten och överstiger den gränsvärdet finns det effektiva saneringsmetoder för att minska radonhalten i bostaden.

På Åland har man genomfört få radonmätningar. I den riksomfattande radondatabasen som STUK upprätthåller finns det från många kommuner färre än fem mätvärden. Man har dock hittat höga halter och därför lönar det sig för ålänningarna att mäta radonhalten i sina bostäder.

Målet med kampanjen är att uppmuntra ålänningarna till att mäta radonhalten i sina bostäder och att utföra en radonsanering om mätvärdet överstiger maximihalten. STUK, Radonfix Suomi och Suomen Radonhallinta erbjuder under perioden 9.1–5.2.2017 alla ålänningar en radonmätning till kampanjpris.

Beställ radonmätning till ditt hem

Radonmätningar är lätta att göra och ger dig trygghet genom att du själv har kontroll på radonhalten och kan påverka den. Radonmätningar är momsbelagd tjänst. En radonmätning till kampanjpris kan beställas från och med den 9 januari 2017 från följande organisationer.

Strålsäkerhetscentralen
http://verkkokauppa.stuk.fi/?l=sv (kampanjkod:2125)
Tfn 09-75988552 /Joenvuori.
Kampanjpriset för en radonmätningsburk är 42,78 € (inkl. moms)

Radonfix Suomi
http://www.radonfix.fi/mittaus (rabattkod: Åland)
Tfn 050-9189672
Kampanjpriset för en radonmätningsburk är 35,00 € (inkl. moms)

Landauer Nordic AB/Suomen Radonhallinta
http://www.landauernordic.se/aland/
Tfn +46 (0)18 56 88 00
Kampanjpriset för en radonmätningsburk är 39,00 € (inkl. moms)

När kampanjen har slutförts utarbetar Strålsäkerhetscentralen en översikt av radonsituationen på Åland och den skickas till kommunerna och till miljöhälsotillsynen på Åland.

På denna nätsida hittar du mer information om radon.

Sidan uppdaterades