Publicerad den Stadsplanering och trafik

Vad vill du förbättra i centrum?

Mariehamns centrum ska vara attraktivt boende och verksamheter och ha dragningskraft också i framtiden, det är målet med de generella riktlinjerna som stadsfullmäktige har godkänt. Senast 11 maj har du chansen att säga hur du vill att centrum ska utvecklas och planeras.

- Staden har tagit i bruk ett nytt digitalt verktyg som gör det lättare för alla att medverka. På ett flygfoto kan du markera platser och kommentera dem, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.
- Vi hoppas att många ska använda verktyget för att berätta för oss hur man upplever staden nu, vad som fungerar bra i dag och vad som borde förbättras. Det kan till exempel handla om aktiviteter, mötesplatser, önskad typ av boende eller en känsla som man vill ha i Mariehamns centrum.

Alla kommentarer som lämnas in via det nya verktyget sammanställs. De är anonyma och blir ett underlag för planeringen. Meningen är att ett utkast till delgeneralplanen ska tas fram inom detta år. Har du inte möjlighet att svara via verktyget finns även svarsblanketter i stadsbiblioteket.

Vi behöver dina synpunkter senast den 11 maj 2016, tyck till i verktyget!

Hur går planarbetet vidare?

Vi siktar på att stadsfullmäktige under 2017 har godkänt förslaget för delgeneralplanen. Det kommer även att vara möjligt att ge synpunkter igen om utkastet och senare om delgeneralplaneförslaget. Hela processen till en delgeneralplan för centrum kommer att pågå under minst tre år, med bland annat flera utställningar, samråd och informationsmöten, förhandlingar och utredningar.

Sidan uppdaterades