Publicerad den Kungörelser

Bidrag till föreningar

Ansökningar om grund- och evenemangsbidrag samt bidrag enligt särskilda bestämmelser för år 2016 skall lämnas in senast den 30 november 2015.

Ansökningsblanketterna och bidragsreglerna hittar du på stadens hemsida. 

Sidan uppdaterades