Publicerad den Kungörelser

Kungörelse

Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder i stadshuset tisdag 28.8.2018 kl. 18.30 för behandling av i föredragningslistan upptagna ärenden.

Föredragningslistan finns att läsa på stadens hemsida: www.mariehamn.ax/beslut

Mariehamn, 23.8.2018

Camilla Gunell
Stadsfullmäktiges ordförande

Sidan uppdaterades