Publicerad den Kungörelser

Kungörelse

Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder i stadshuset tisdag 19.6.2018 kl. 18.30 för behandling av i föredragningslistan upptagna ärenden.

Föredragningslistan finns att läsa på stadens hemsida: www.mariehamn.ax/beslut

Mariehamn 14.6.2018
Camilla Gunell
Stadsfullmäktiges ordförande

Sidan uppdaterades