Publicerad den Kungörelser

Kungörelse

Stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar 2018

Stadsfullmäktige i Mariehamn sammanträder under år 2018 till ordinarie sammanträde sista tisdagen i månaden kl. 18.30 i stadshuset, utom juni, juli och december eller då sammanträde på annan tid av särskild orsak är nödvändigt. Protokolljusteringen äger rum på andra dagen (torsdag) kl. 13.00 efter respektive sammanträde och protokollet framläggs därefter till påseende.

Stadsstyrelsen sammanträder år 2018 (hösten) till ordinarie sammanträden preliminärt i enlighet med mötesplanering fastställd 28.6.2018, 185 §.
Den ordinarie mötestiden är kl. 14 – 17.00. Undantaget juli och augusti då sammanträden hålls i enlighet med vad stadsstyrelsen särskilt bestämmer. Stadsstyrelsen håller extra sammanträden vid behov.

Protokollen justeras tisdagen efter sammanträdet och läggs ut till
allmänhetens påseende dagen efter justeringen.

Stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges föredragningslistor och protokoll publiceras via stadens KTweb.

Mariehamn den 3.7.2018

Stadskansliet

 

Sidan uppdaterades