Publicerad den Kungörelser

Kungörelse-Uppbåd 2018

Kungörelse för värnpliktsuppbådet 2018 hittas under denna länk.

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats.

Delgivet under perioden 23.7.2018 - 31.12.2018

Sidan uppdaterades