Publicerad den Kungörelser

Kungörelse-Infrastrukturnämndens beslut

Protokollet från sammanträdet 5.7.2018 finns till påseende från och med 10.7.2018.

Beslutshandlingarna finns att ta del av

. via stadens KTweb (digitalt på nätet)

. på infrastruktursektorns kansli i Tekniska verken, Elverksgatan 1 i Mariehamn.

Publicerat 10.7.2018

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats. Delgivet under perioden 17.7.2018-31.7.2018.

Sidan uppdaterades