Publicerad den Kungörelser

Kungörelse - Byggnadsnämndens beslut

Protokollet från byggnadsnämndens sammanträde 13.08.2018 finns till påseende från och med 17.08.2018.

Handlingarna för besluten gällande:

  • bygglov för tillbyggnad av industri- och lagerbyggnader samt rivning av befintlig frys och förråd, Norrböle-5-2, Karlbergsvägen 5, W.J. Dahlman
  • bygglov för bostadshus med 2 lägenheter, Storängen-12-11, Ålandsvägen 30, Bostads Ab Ålandsvägen 30
  • tidsbegränsat lov för sanitetsmodul, Kvarnberg-9903-0, Torggatan 17, Mariehamns stad/Infrastruktursektorn
  • bygglov för rivning och återuppbyggnad av fd. valvoja kajen samt byte av grundpålarna på sköjhusen invid pommern, Dalberg-9906-1, Sjöpromenaden, Mariehamns hamn Ab.

finns att ta del av

  • via stadens KTweb (digitalt på nätet)
  • på byggnadsinspektionens kansli i Stadshuset, Torggatan 17 i Mariehamn. 

Publicerat den 17.08.2018. 

Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter ovannämnda datum då detta meddelande publicerats på stadens webbplats. Delgivet under perioden 24.08.2018 - 24.09.2018.

Sidan uppdaterades