Museifartyget Pommern

I Västerhamn ligger Pommern och påminner både ålänningar och besökare om hur stor del sjöfarten har och har haft för Mariehamn. Pommern är den enda fyrmastade stålbarken i ursprungligt skick i världen och har varit museum sommartid sedan 1953.

En gång i tiden var Mariehamns västra hamn hemmahamn för en stor flotta segelfartyg. Museifartyget Pommern påminner i allra högsta grad om denna viktiga era i stadens historia. Hon är dessutom det enda 4-mastade fraktsegelfartyget i världen som är bevarat i ursprungligt skick.

Stålbarken Pommern byggdes för ett tyskt rederi i Skottland och sjösattes 1903. År 1923 inköptes hon av redaren Gustaf Erikson i Mariehamn och 30 år senare tog Mariehamns stad emot fartyget som en donation av skeppsredare Edgar Erikson och hans syster Eva Hohentahl, för att Pommern skulle bevaras som ett museifartyg.

Sedan januari 2015 är Pommern deponerad till stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum, som redan i flera år skött den kulturella verksamheten. De har övertagit all förvaltning och staden ersätter stiftelsen för kostnader för drift och underhåll av fartyget.

Sedan oktober 2016 är Pommern stängd för besökare på grund av renovering och byggandet av en ny kaj. Under sommaren 2018 är Pommern öppen för besökare i begränsad utsträckning. Pommern invigs med en ny besöksupplevelse i maj 2019.

Det är självfallet möjligt att se Pommern från sjöpromenaden eller havet där hon ligger vid sin tillfälliga ankringsplats, cirka 700 meter norrut från sjöfartsmuseet. Det finns också en specialutställning i museet som berättar Pommerns historia och visar originalföremål. Dessutom är förhoppningen att kunna erbjuda besök ombord i begränsad tappning under sommaren 2018, även om det pågår arbeten ombord. Håll utkik på Ålands sjöfartsmuseums hemsida för information. 

Sidan uppdaterades