Museifartyget Pommern

I Västerhamn ligger Pommern och påminner både ålänningar och besökare om hur stor del sjöfarten har och har haft för Mariehamn. Pommern är den enda fyrmastade stålbarken i ursprungligt skick i världen och har varit museum sommartid sedan 1953.

En gång i tiden var Mariehamns västra hamn hemmahamn för en stor flotta segelfartyg. Museifartyget Pommern påminner i allra högsta grad om denna viktiga era i stadens historia. Hon är dessutom det enda 4-mastade fraktsegelfartyget i världen som är bevarat i ursprungligt skick.

Stålbarken Pommern byggdes för ett tyskt rederi i Skottland och sjösattes 1903. År 1923 inköptes hon av redaren Gustaf Erikson i Mariehamn och 30 år senare tog Mariehamns stad emot fartyget som en donation av skeppsredare Edgar Erikson och hans syster Eva Hohentahl, för att Pommern skulle bevaras som ett museifartyg.

Sedan januari 2015 är Pommern deponerad till stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum, som redan i flera år skött den kulturella verksamheten. De övertar all förvaltning och staden ersätter stiftelsen för kostnader för drift och underhåll av fartyget.

När du besöker sjöfartsmuseet ingår i entrébiljetten också ett besök på museifartyget Pommern. Ombord kan du leva dig in hur livet var för sjömännen under en seglats från England till Australien på tidigt 1900-tal. Där finns ett stort antal visningsmontrar med föremål och dokument, infoskyltar och fotografier. Det är också möjligt att hyra fartyget för privata tillställningar.

Läs mer om museifartyget Pommern.

Sidan uppdaterades