Mariehamnsmuseet

Mariehamnarna blev medvetna om värdet av sina byggnadsskatter när 60-talets omfattande rivningar kulminerade 1975 i Societetshusets rasering för att ge plats åt självstyrelsens parlament och ämbetsverk.

I december 1987 påbörjade en grupp pensionärer i Mariehamn arbetet med att åskådliggöra hur staden mellan sin Västra och Östra hamn hade sett ut på 1920-talet. Under trettio år har Nybyggarne, som gruppen kallar sig, byggt upp en miniatyrmodell av bebyggelsen från den tiden.  Mer än 600 byggnader har byggts i en skala där 1 m motsvaras  av 1 cm. Husens många detaljer, stadens och gårdarnas planteringar, inplacerade människor, djur, fartyg och bilar gör stadskopian levande och unik. Modellen som är inrymd i 11 stora vitriner invigdes 5 juni 2016.

Museets målsättning är att bidra till att öka lokalbefolkningens och hit resandes intresse för Mariehamn och dess historia.

Öppettider sommaren 2018

Mariehamnsmuseet är öppet alla dagar 1 juni - 31 augusti kl. 12-16, utom midsommarhelgen.

Övriga tider öppet endast för bokade grupper.
Kontakta Nybyggarne vid Mariehamns pensionärsförening, Sten Hansen, tel. 22644.

Besöksadress

Ålandsvägen 42, Mariehamn.

Sidan uppdaterades