Fritidsledare

Fritidsledaren jobbar både med barn och ungdomar vid stadens skolor och ungdomsgårdarna i Mariehamn.

Strandnäs
Häftis (gymnastik och lekar) och Bollis, start januari 2019, årskurs 3 och 4.

Ytternäs
Häftis, januari-maj 2019  Årskurs 3 och 4.

Simmis,  januari-maj 2019  Årskurs 3-6.

Klättring tisdagar kl. 20 - 22 samt torsdagar kl. 18.00 - 20.00.

För mer information kontakta jan.kankkonen@mariehamn.ax

Varje termin ordnas även aktiviteter som "Simmis" och "Häftis" som är lekfull gymnastik för skolelever. Läs mer om det på Fronter.

Sidan uppdaterades