Fritidsledare

Fritidsledaren jobbar både med barn och ungdomar vid stadens skolor och ungdomsgårdarna i Mariehamn.

Fritidsledaren har också hand om olika aktiviteter i Mariehamn t.ex. under skolloven, liksom arbete vid ungdomsgårdarna.

Simdisco
Den 10.11.2017 arrangerar fritidsledarna på Åland simdisco på Ålands idrotsscenter i Godby. Det är för närvarande fullsatt.

Julkul
Den 3.1.2017 arrangerar fritidsledarna på Åland Julkul på Islandia och Idrottsgården med bland annat skridskoåkning och bowling. Mer information och anmälan kommer inom kort.

För mer information kontakta jan.kankkonen@mariehamn.ax

Varje termin ordnas även aktiviteter som "Simmis" och "Häftis" som är lekfull gymnastik för skolelever. Läs mer om det på Fronter.

Sidan uppdaterades