Fritidsledare

Fritidsledaren jobbar både med barn och ungdomar vid stadens skolor och ungdomsgårdarna i Mariehamn.

Fritidsledaren har också hand om olika aktiviteter i Mariehamn t.ex. under skolloven, liksom arbete vid ungdomsgårdarna.

Varje termin ordnas även aktiviteter som "Simmis" och "Häftis" som är lekfull gymnastik för skolelever. Läs mer om det på Fronter.

Sidan uppdaterades