Mariehamn DiscGolfPark

Discgolf är en sport som kan spelas av alla, oavsett ålder och kön. En lämplig gruppstorlek är 3–5 spelare. Principen är densamma som i traditionell golf. I discgolf används i stället för bollar och klubbor en disc som finns i olika storlekar, plastsorter och vikter. Målet i discgolf är en metallkorg med kedjor. Spelets slutgiltiga vinnare står den spelare som har klarat av banan med det minsta antalet kast. Discgolfbanan hittar man i Badhusparken.

Discgolf är en sport som kan spelas av alla, oavsett ålder och kön. En lämplig gruppstorlek är 3–5 spelare. Principen är densamma som i traditionell golf. I discgolf används i stället för bollar och klubbor en disc som finns i olika storlekar, plastsorter och vikter. Målet i discgolf är en metallkorg med kedjor. Spelets slutgiltiga vinnare står den spelare som har klarat av banan med det minsta antalet kast.
 

Spelregler

1. Avsikten är att få discen med så få kast som möjligt från utkastplatsen in i målkorgen. 
2. Den som kastar ska alltid försäkra sig om att inga andra spelare är ute på hålet som ska spelas.
3. Efter öppningskastet kastar den som är längst från korgen först. Följande kast görs därifrån discen landat. Spelaren kastar så många gånger det behövs tills discen vilar inuti korgen.
4. Hålet är slutspelat då alla spelare har fått sin disc i korgen.
5. Vinnaren är den spelare som utfört banan, alltså alla hål på minst antal kast.
 
Förverkligandet av banan har möjliggjorts tack vare Lions Club Mariehamn, Mariehamns stad och ett flertal sponsorer. Banan är klassificierad enligt DiscGolfPark-klassificeringssystem. Länken för klassifieringssystemet är www.discgolfpark.com ni avgör om det ska vara med, kan vara en bra kvalitetsstämpel.
Sidan uppdaterades