Trädgårdslotter

Du som är intresserad av att arrendera en trädgårdslott i Mariehamn är välkommen att kontakta stadsträdgårdsmästaren på samhällstekniska avdelningen. 

Lediga trädgårdslotter bjuds ut varje år efter annonsering, och delas ut i den ordning ansökningarna kommer in. Den årliga avgiften fastställs av infrastrukturnämnden. Ansöker gör du per telefon eller e-post.

 

Sidan uppdaterades