Fiske

För dig som är bosatt i Mariehamn är det tillåtet att fritids- och husbehovsfiska på stadens vattenområden. Från och med 1 januari 2019 är det även möjligt för andra än i Mariehamn bosatta att fiska på stadens vatten, detta har möjliggjorts via ett samarbete med Landskapets Fastighetsverk där både stadens och landskapets fiskevatten blir tillgängliga via köp av fiskekort.

Området består således av stadens fiskevatten samt landskapets områden söder om Mariehamn och Lemland. För fiskekortsområdet kan ålänningar och turister köpa fiskekort enligt gällande prissättning. Mariehamnare som endast fiskar på stadens område behöver ej lösa fiskekort.

Kontroll av fiskekortsinnehav kommer att utföras.

Fiskekort säljs främst via Visit Ålands försäljningskanaler.

Begränsningar som fortsatt gäller på stadens vatten är:

-  Mängden nät är begränsade till 1-2 nät per hushåll (max 60 meter).

-  Fiske är förbjudet på stadens alla vattenområden i Slemmern (stadens östra sida) under tiden 1 april till 31 maj.

Sidan uppdaterades