Avgifter Wiklöf Holding Arena

Avgifterna för år 2017, fastställda av kultur- och fritidsnämnden den 28.9.2016.

  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00

Övriga tider
och helger

Wiklöf Holding Arena
Helplan vid träning (fotboll/friidrott)
             
Grundpris 58,90 77,10
Stadsförening 29,45 38,55
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
50,07 65,54
     
     
Wiklöf Holding Arena
Helplan vid match/tävling (fotboll/friidrott)    
Grundpris 64,80 84,80
Stadsförening 32,40 42,40
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
55,08 72,08
     
     
Wiklöf Holding Arena    
Ligamatcher eller dyligt då läktaren används 391,60 per dygn
Serveringen    
Vid bokning av hela arenan 60,30 per dygn
Enskilld bokning 120,60 per dygn
Bokning övriga 180,90 per dygn
     
  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00
Övriga tider
och helger
Wiklöf Holding Arena konstgräs 
Helplan vid träning och match/tävling
   
Grundpris  65,20  76,10
Stadsförening  32,60 38,05
     
Wiklöf Holding Arena konstgräs  
Halvplan vid träning och match/tävling     
Grundpris  38,10 43,50
Stadsförening  19,05 21,75
     
Övrigt    
Belysning WHA konstgräs, helplan (300 lux)
 16,30 per timme
Belysning WHA konstgräs, halvplan (300 lux)
 8,20 per timme
Belysning Strandnäs sandplan  12,70 per timme
Portabel scen  97,10 per dygn
Bastu  21,30 per bastu
Omklädningsrum med dusch 3,00 per person
Personal 50,00 per person


* ÅID-ÅMF-ÅI-ÅIBF-ÅIHF

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. Avgifterna är inklusive moms.  I avgifterna för idrottsutövning och övernattning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.

Stadsföreningar får använda sammanträdesrummet avgiftsfritt.

I avgifterna ingår inte specialarrangemang såsom framställning och/eller borttagning av stolar, scenarrangemang, dekorationer o.dyl.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar som är 12 timmar eller längre per dygn.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar för tävlingar, turneringar och arrangemang som är 12 timmar eller längre per dygn och bana/plan. Gäller ej för träningar.

 För bokningar/avbokningar av idrottsanläggningar finns särskilda bestämmelser fastställda.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.

Sidan uppdaterades