Avgifter ungdomsgårdarna

Avgifterna för år 2017, fastställda av kultur- och fritidsnämnden den 28.9.2016.

Uncan    
Stora salen 15,00  
Café och kök 17,10  
Vickesalen 7,60  
Övernattning 6,60  per person/natt
Café och stora salen 32,10  
Café, stora salen och soffrum 39,70  
     
     


Gårdskort: 81,24 euro per termin för Uncan. Gäller ej ungdomar mantalsskriva i kommuner med vilka Mariehamns stad ingått avtal om samarbete.

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme.

Gårdskortet ger ungdomar vars hemkommun inte deltar i kostnaderna för stadens ungdomsverksamhet rättighet att besöka ungdomsgården Uncan. Gårdskortet gäller för obegränsat antal besök under en termin. Gårdskortet är personligt.

I avgifterna ingår i regel moms med 24 % förutom gårdskorten där ingen moms ingår. Momsen är 10 % vid idrottsutövning.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.

Sidan uppdaterades