Avgifter för lokaler och anläggningar

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årligen avgifterna och avgiftsreduceringen för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.

Avgifter för 2017, fastslagna av bildningsnämnden 28.9 samt 17.10.2016.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar. 

Sidan uppdaterades