Avgifter ungdomsgårdarna

Avgifterna för år 2016, fastställda av bildningsnämnden den 13.10.2015.

Uncan    
Stora salen 15,00  
Café och kök 17,10  
Discorummet 7,60  
Vickesalen 7,60  
Replokal 7,60  
Övernattning 6,60 per person/natt
Stereo 6,30 per gång
     
Tvärsan    
Mellanvåningen 14,80  
Övernattning 6,60 per person/natt


Gårdskort: 79,80 euro per termin för Uncan och Tvärsan. Gäller ej ungdomar mantalsskriva i kommuner med vilka Mariehamns stad ingått avtal om samarbete.
 

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme.

Gårdskortet ger ungdomar vars hemkommun inte deltar i kostnaderna för stadens ungdomsverksamhet rättighet att besöka ungdomsgårdarna Uncan och Tvärsan. Gårdskortet gäller för obegränsat antal besök under en termin. Gårdskortet är personligt.

I avgifterna ingår i regel moms med 24 % förutom gårdskorten där ingen moms ingår. Momsen är 10 % vid idrottsutövning.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.

Sidan uppdaterades