Avgifter Idrottsgården

Avgifterna för år 2016, fastställda av bildningsnämnden den 13.10.2015.

  Vuxna


Barn/ungdom t.o.m. 19 samt pensionärer                          

Bowlinghallen    
Per bana
14,30     8,80
Kl. 16-17 8,00 5,00
Månadskort 69,60 35,00
Studerande får mot uppvisande av giltigt studentkort köpa månadskort till barn/ungdoms och pensionärspris.
Cosmicbowling (18-års åldersgräns)    
Per bana 22,00  
För hela hallen,
slutna tillställningar
153,50  
Före/efter ordinare öppethållningstid, hela hallen 180,40  
     
Konditionshallen Vuxna  Barn/ungdom t.o.m. 19 samt pensionärer
Ordinarebesök per besök
4,30 3,30
Månadskort 37,80 27,90
Årskort 225,00 95,00
10-kort 37,30 26,80
Avgift i samband med annan idrottsutövning 2,00 2,00
Studerande får mot uppvisande av giltigt studiekort köpa års- och 10-kort till barn/ungdom och pensionärspris.
     
Idrottshallen och scen  Måndag - fredag
kl. 07.00 - 16.00
 Övriga tider och helger
Idrottshallen 27,00 42,40
Scen 15,90 21,20

Idrottshallen och scen

39,20 62,00
     

Dygnshyra idrottshallen och scen          

Grundpris  
Måndag - fredag 588,30  

Lördag - söndag

911,60  
     
  Måndag - fredag
kl. 07.00 - 16.00
Övriga tider och helger
Judohallen 25,00 30,00
Sammanträdesrummet 13,00 13,00
Stadsförening 0,00 0,00
     
Övrigt     
Förvaringsskåp bowling 29,60 per år
Förvaringsbox bowling 23,50 per år
Depostionsavgift nyckel 30,00 per gång
Övernattning 6,60 per person/natt
Omklädningsrum med dusch 3,00 per person
Bastu för eget bruk 21,30 per bastu
Larmavgift  40,00 per gång
Avgift för ersättande passerkort 10,00 per kort

 


Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. 

Avgifterna är inklusive moms. I avgift för idrottsutövning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.

Avgift för konditionshall i samband med annan idrottsutövning avser annan idrottsutövning i något av förvaltningens avgiftsbelagda utrymmen.

Stadsföreningar får använda sammanträdesrummet avgiftsfritt.

I avgifterna ingår inte specialarrangemang såsom framställning och/eller borttagning av stolar, scenarrangemang, dekorationer o.dyl.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar för tävlingar, turneringar och arrangemang som är 12 timmar eller längre per dygn och bana/plan. Gäller ej för träningar.

För bokningar/avbokningar av idrottsanläggningar finns särskilda bestämmelser fastställda.

Fastställt pris för olika typer av kort gäller oavsett eventuell sommarstängning av Idrottsgården

Månadskort i bowlinghallen är personligt och fungerar som betalningsmedel endast för innehavarens del av banhyran. Månadskortet berättigar innehavaren till högst en timme bowling per dag. Innehavare av månadskort som önskar bowla mer än en timme per dag erhåller 25% rabatt på sin andel av ordinarie banpris. 

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.

Sidan uppdaterades