Avgifter fotbollsplaner

Avgifterna för år 2016, fastställda av bildningsnämnden den 13.10.2015. 

  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00

Övriga tider
och helger

Backeberg och Ytternäs sportfält 
Helplan vid träning
             
Grundpris  46,40 58,90
Stadsförening  23,20 29,45
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
 39,44  50,07
     
Halvplan vid träning    
Grundpris  23,20 29,50
Stadsförening  11,60 14,73
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
 19,72  25,08
     
Backeberg och Ytternäs sportfält    
Helplan vid match/tävling    
Grundpris 51,10 64,80
Stadsförening 25,55 32,40
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
43,44 55,08
     
Halvplan vid match/tävling    
Grundpris 25,50 32,30
Stadsförening 12,75 16,15
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
21,68 27,46
     
  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00
Övriga tider
och helger
Wiklöf Holding Arena konstgräs 
Helplan vid träning och match/tävling
   
Grundpris  65,20  76,10
Stadsförening  32,60 38,05
     
Wiklöf Holding Arena konstgräs  
Halvplan vid träning och match/tävling     
Grundpris  38,10 43,50
Stadsförening  19,05 21,75
     
  Måndag - fredag
kl. 7.00 - 16.00
Övriga tider
och helger
Strandnäs sandplan
   
Helplan vid träning
   
Grundpris 45,10 57,10
Stadsförening 22,55 28,55
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
 38,34  48,54
     
Strandnäs sandplan
   
Halvplan vid träning
   
Grundpris  22,55 28,55
Stadsförening  11,28 14,28
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
 19,17 24,27 
     
Strandnäs sandplan 
Helplan vid match/tävling    
Grundpris 49,60 62,90
Stadsförening 24,80 31,45
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
42,16  53,47 
     
Strandnäs sandplan    
Halvplan vid match/tävling    
Grundpris 24,80 31,45
Stadsförening 12,40 15,73
Stadens egna förvaltningar,
allmännyttiga organisationer
i staden, landskapets skolor,
idrottsförbunden * samt
åländska landsortsföreningar
21,08  26,73 
     
Övrigt    
Belysning WHA konstgräs, helplan (300 lux)
 16,30 per timme
Belysning WHA konstgräs, halvplan (300 lux)
 8,20 per timme
Belysning Strandnäs sandplan  12,70 per timme
Portabel scen  97,10 per dygn
Bastu  21,30 per bastu
Omklädningsrum med dusch 3,00 per person
Personal 50,00 per person


* ÅID-ÅMF-ÅI-ÅIBF-ÅIHF

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. Avgifterna är inklusive moms.  I avgifterna för idrottsutövning och övernattning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.

Stadsföreningar får använda sammanträdesrummet avgiftsfritt.

I avgifterna ingår inte specialarrangemang såsom framställning och/eller borttagning av stolar, scenarrangemang, dekorationer o.dyl.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar som är 12 timmar eller längre per dygn.

Dygnsavgift tillämpas på bokningar för tävlingar, turneringar och arrangemang som är 12 timmar eller längre per dygn och bana/plan. Gäller ej för träningar.

 

För bokningar/avbokningar av idrottsanläggningar finns särskilda bestämmelser fastställda.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar.

Sidan uppdaterades