Avgifter för lokaler och anläggningar

Bildningsnämnden fastställer årligen avgifterna och avgiftsreduceringen för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.

Avgifter för 2016, fastslagna av bildningsnämnden 13.10.2015.

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar. 

Du hittar här även avgifter för 2015.

Sidan uppdaterades