Avgifter för lokaler och anläggningar

Bildningsnämnden fastställer årligen avgifterna och avgiftsreduceringen för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.

Avgifterna för 2017, fastslagna av kultur- och fritidsnämnden 28.9 samt 17.10.2016

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar. 

 

Sidan uppdaterades