Avgifter för lokaler och anläggningar

Bildningsnämnden fastställer årligen avgifterna och avgiftsreduceringen för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.

Sidan uppdaterades