Avgifter för lokaler och anläggningar

Bildningsnämnden fastställer årligen avgifterna och avgiftsreduceringen för stadens idrottsanläggningar och ungdomsgårdar.

Avgifterna för 2017, fastslagna av kultur- och fritidsnämnden 28.9 samt 17.10.2016

Avgifterna för 2018, fastslagna av kultur- och fritidsnämnden 21.8.2017

Avgiftsystemet är förnyat med fasta rabatter för stadsföreingarnas verksamhet. En del justering gällande avgifterna har också genomförts. Systemet med avlyftning för ungdomsverksamhet är borttaget fårn och med 1.1.2018. 

Mariehamns stad förbehåller sig rätten till ändringar. 

 

Sidan uppdaterades