Kultur och bibliotek oktober 2017

 

 

 

Nyhetsbrev om kultur och bibliotek

Oktober 2017
 

 

Årets fotograf - Tom Eckerman

Fotoutställning med Tom Eckerman i Mariehamns stadsbibliotek. Fotoklubben Obscuras årliga utställning Årets fotograf visas 15 oktober till 8 november. Vernissage söndag 15 oktober kl.19.00-21.00. Det kommer bjudas på musik och bildvisning. 
Tom Tung Eckerman berättar om En resa i blues, vid Söndagskult söndagen den 29 oktober. 

Söndagskult En resa i blues 29 oktober kl.19.00

Höstens enda Söndagskult tillägnas blues. Elisabeth Ekman (sång), Kurt Kutten Lindbom (gitarr) och Peter Pillin Hellsten (gitarr) spelar blues. Sångerna är på svenska.
Tom Tung Eckerman berättar i ord och bild om en resa längs The Blues Trail från New Orleans till Memphis.
Naturligtvis är det fri entré, så kom och ladda dina batterier nu när höstmörkret sänker sig med en rejäl dos blues och musikglädje.
 

Läskonditionspasset 2017 19 oktober-19 november

Målet är att sprida läsglädje och motionsglädje över hela Åland. Aktivitetet som passar alla åldrar. Läs och rör på dig dagligen under perioden 19 oktober-19 november. Ditt läskonditionspass hämtar du från ett av biblioteken på Åland. Är du flitig får du fina förmåner. Läs mer på www.bibliotek.ax och i Facebookevenemanget.
 

Nominera stipendiater. Sista ansökningsdag 1.11

Förslag till stipendiat kan inges av enskilda eller av sammanslutningar. Det finns lådor och blanketter i Mariehamns stadsbibliotek och Mariebad. Du kan även skicka förslag elektroniskt via stadens hemsida: http://www.mariehamn.ax/nyheter/2017/september/nominera/
Kultur-och fritidsnämnden äger själv rätt att föreslå mottagare av stipendium. Mottagaren/mottagarna skall vara fast bosatta eller ha betydande del av sin verksamhet förlagd i Mariehamn.
Kulturstipendiet: Mottagaren/mottagarna har gjort betydande kulturella insatser och framgångsrikt stimulerat och vitaliserat Mariehamns och Ålands kulturliv genom sin verksamhet inom områdena litteratur, konst, film, foto, design, konsthantverk, kulturarv, teater, dans, musik och sång eller annan kulturell verksamhet. Såväl professionella och icke professionella konstnärer och kulturarbetare, som grupp som utfört en kulturgärning, kan erhålla stipendiet.
Idrotts/fritidsstipendiet: Stipendiet kan ges till en aktiv idrottsutövare, en idrottsförening eller ett idrottslag som under året gjort framsteg och/eller prestationer eller visat gediget intresse och engagemang. Stipendiet kan delas ut till ledare/tränare som genom sitt arbete gjort en mångårig och betydelsefull insats i föreningslivet. Stipendiet kan även ges till personer, föreningar och aktörer som är verksamma inom fritidsområdet och som gjort en särskilt insats för att skapa en meningsfull social och berikande fritid för barn, ungdomar och/eller vuxna. 
 
 

Sista ansökningsdag för bidrag 30 november

Projektbidrag beviljas arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga kulturella eller idrottsliga upplevelser. Kultur-fritid utannonserar en extra ny tredje projektbidragsomgång. Unga utövare prioriteras när kultur- och fritidsnämnden tar ställning till ansökningarna.
Grundbidrag för föreningar 2017 och 2018. Bidraget är till för att hjälpa föreningars finansiering av allmänverksamhet, administration, telefon mm. Vi påminner de föreningar som beviljats grundbidrag för 2017 att komma in med föregående års verksamhetsberättelse, verksamhetsgranskningsberättelse och bokslut. Det lämnas in till avdelningen för kultur och fritid.
Kulturevenemangsbidrag 2018. Beviljas för arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga kulturella upplevelser och som kräver långsiktig planering. Arrangemanget skall generera inresanden och/eller god PR för staden. Evenemanget skall anordnas i Mariehamn och kan beviljas person, arbetsgrupp, förening eller organisation som är hemmahörande i staden.
Idrottsevenemangsbidrag 2018. Beviljas för idrottsevenemang som kräver långsiktig planering och erbjuder stadens invånare högklassig idrottslig underhållning och/eller genererar inresande, övernattning och ger god PR för stadens idrottsanläggningar.Evenemanget skall anordnas i Mariehamn och kan beviljas person, arbetsgrupp, förening eller organisation som är hemmahörande i staden.  Idrottsevenemangsbidraget beviljas som hyresstöd och/eller  i form av övernattningsbidrag.
Sista inlämningsdag för samtliga bidragsformer är 30 november 2017.
Ansökningsblankett och/eller E-blankett och regelverk hittar du på stadens hemsida under antingen fliken Idrott och fritid eller Kultur och bibliotek: http://www.mariehamn.ax/
För mer information:
Kontakta avdelningen för kultur och fritid. Fritidschef Maria Hägerstrand-Mattsson 018-531 435, Kulturledare Lars Midbjer 018-531 388.

 
 
 
 
 
 
Sidan uppdaterades